Λόγω των υποδομών τις οποίες διαθέτει το Διορθόδοξο Κέντρο επιλέγεται και ως χώρος φιλοξενίας και εργασίας για διάφορες ομάδες και επιτροπές εργασιών.

 

The European Forum for Teachers of Religious Education (EFTRE)
30-31/03/2017: Board meeting in Interorthodox Centre

 

Συνάντηση θεολογικής επιτροπής με σκοπό τη σύνταξη υπομνήματος ως απάντηση στο κείμενο “The church towards a common vision” του τμήματος Faith and Order του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, 16-17 Νοεμβρίου 2015.