Σύγχρονη εκμάθηση γλώσσας μέσω Erasmus+ KA2

«Γλωσσική εκπαίδευση δεν σημαίνει μόνο εκπαίδευση πάνω στην γλώσσα και την εκμάθησή της, αλλά πάνω απ’ όλα σημαίνει εκπαίδευση στην εκμάθηση κωδίκων και πολλών (άπειρων) συμβολικών σχημάτων, με τα οποία κάποιος μπορεί να εξοπλιστεί: πρόκειται εν τέλει για μια εκπαίδευση στην γλώσσα, με όλη την πολυμορφία της» (Simone, 1976).
Το να εξερευνούμε και να εκτιμάμε την «πολυμορφία» της γλώσσας θεωρείται πράγματι από τους βασικούς στόχους αυτού του προγράμματος με την σύμπραξη οργανισμών και πανεπιστημίων από τέσσερις διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες (Ιταλία, Γερμανία, Ελλάδα και Ισπανία). Σκοπός μας, να κατανοήσουμε καλύτερα τις ανάγκες των προσφύγων, που χρειάζεται να μάθουν την γλώσσα στην χώρα υποδοχής τους. Όλοι οι φορείς που συμμετέχουν έχουν χρόνια εμπειρίας και επαφής με πρόσφυγες που ζουν στις τοπικές κοινότητες ανά χώρα. Αυτή η εξειδίκευση όλων μας, αποτέλεσε το κύριο έναυσμα και δομικό συστατικό για την πραγματοποίηση έρευνας επί του πεδίου, σχετικά με τις αδυναμίες και τα δυνατά σημεία που προκύπτουν σε αυτού του είδους την μαθησιακή διαδικασία.

Συλλέξαμε δεδομένα μέσα από συνεντεύξεις με ενήλικες εκπαιδευόμενους (ημι-δομημένες ή ατομικές συνεντεύξεις και focus groups) και με εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες που εργάζονται στον τομέα των προσφύγων. Με αυτές τις συνεντεύξεις θέλαμε να διαμορφώσουμε το προφίλ των μαθητών L-2, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να διαφοροποιηθούν οι ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητευόμενων προσφύγων, ανάλογα με το προσφυγικό τους υπόβαθρο, το εκπαιδευτικό τους υπόβαθρο, τα όνειρα και τις φιλοδοξίες τους.
Επιπλέον, οι συνεντεύξεις με εργαζόμενους του χώρου, μάς επέτρεψαν μια χαρτογράφηση της εκάστοτε ενταξιακής και εκπαιδευτικής πολιτικής που ακολουθούν οι εμπλεκόμενες χώρες.
Θα επεξεργαστούμε αυτά τα δεδομένα και με την συλλογή τους θα προκύψουν πρώτον χρήσιμες κατευθυντήριες γραμμές διαθέσιμες σε όλους και επίσης ένα πρώτο βήμα για περαιτέρω έρευνα.

LTTA Siena

Το Language Teaching Training Activity (LTTA) που διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο για Αλλοδαπούς της Σιένα -28 έως 30 Σεπτεμβρίου 2022, στόχευσε στην δημιουργία και ανάδειξη της σύνδεσης μεταξύ 3 προφανώς μακρινών, αλλά κατ’ ουσίαν συγγενικών θεμάτων: του αθλητισμού, της μετανάστευσης και των γλωσσών. Ανακαλώντας την προσοχή που δείχνει η Ευρώπη για αυτά τα 3 θέματα, το LTTA στην Σιένα (Ιταλία) παρείχε κάποιες προτάσεις σε αναφορά με παιδαγωγικές και κοινωνιολογικές μελέτες και πάνω απ’ όλα σε εκπαιδευτικές γλωσσολογικές δραστηριότητες. Το LTTA πραγματοποιήθηκε για περισσότερες από 3 ημέρες που αντιστοιχούσαν σε συγκεκριμένες θεματικές: Η Άθληση ως εργαλείο ένταξης για τους πρόσφυγες· Γλώσσα του αθλητισμού και διδακτικές πρακτικές· Διδασκαλία με χρήση παιχνιδιών και γλωσσικά παιχνίδια στον αθλητισμό.
Μέσω της Επιμόρφωσης (LTTA) αυτής, παρείχαμε σε θεωρητικό και στο εφαρμοσμένο πεδίο, βάσεις, σύμφωνα με τα παραπάνω θέματα. Οι συμμετέχοντες ήταν καθηγητές ξένων γλωσσών από Ισπανία, Ελλάδα, Γερμανία και Ιταλία, κάτι που διευκόλυνε την ενημέρωση σχετικά με καινοτόμες δραστηριότητες που κινητοποιούν τη μάθηση L2 μέσα από την χρήση των παιχνιδιών.
Επιπλέον, η επιμόρφωση ήταν πολύ χρήσιμη γιατί επέτρεψε στους συμμετέχοντες να συζητήσουν για τις αξίες του αθλητισμού, όχι μόνο ως κοινωνική πρακτική, αλλά και ως εργαλείο γλωσσικής και πολιτιστικής εκπαίδευσης, καθώς επίσης και ως στρατηγικό εργαλείο για την ομαλή κοινωνική ένταξη.

TPM Cham

To Transnational Project Meeting (TPM), που διοργανώθηκε από τον οργανισμό VHS, πραγματοποιήθηκε στις 3 και 4 Νοεμβρίου στο Cham (Γερμανία). Σε αυτήν την συνάντηση, όλοι οι εταίροι συζήτησαν από κοινού για τα επόμενα βήματα του προγράμματος ALL IN, ξεκινώντας από τον χρήσιμο Οδηγό, που θα βοηθήσει τους καθηγητές ξένων γλωσσών στην βελτίωση του τρόπου εκμάθησης για ενήλικες.
Κατά την διάρκεια της διήμερης συνάντησης, έγινε ανταλλαγή απόψεων για τις διαφορετικές εκτιμήσεις των αναγκών που παρουσιάστηκαν από τις χώρες-εταίρους. Αυτή η ολοκληρωμένη προσέγγιση ήταν πολύ χρήσιμη για την ενίσχυση του αντίκτυπου του προγράμματος και για την ανταλλαγή καλών πρακτικών, που εφαρμόζονται ήδη σε τοπικό επίπεδο για την διδασκαλία γλωσσών.
Το επόμενο βήμα θα είναι το Learning Teaching Training Activity (LTTA) στην Αθήνα τον Φεβρουάριο του 2023, κατά την διάρκεια του οποίου καθηγητές θα συναντηθούν ξανά, για να βελτιώσουν τις άτυπες μεθόδους που χρησιμοποιούν για την διδασκαλία της γλώσσας.

Το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος στο 2022 Mayors Summit Against Antisemitism

Το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος συμμετείχε στην διεθνή συνάντηση Δημάρχων (2022 Mayors Summit Against Antisemitism) για την καταπολέμηση του Αντισημιτισμού που διεξήχθη στην Αθήνα (30.11 – 01.12).

Την συνάντηση συνδιοργάνωσαν οι: Δήμος Αθηναίων, Combat Antisemitism Movement (CAM), Center for Jewish Impact και Jewish Federations of North America (JFNA).

Ο Διευθυντής του Διορθοδόξου Κέντρου, Μητροπολίτης Θερμοπυλών κ. Ιωάννης, συνομίλησε με τον Σοφολογιώτατο Ραββίνο Αθηνών κ. Γκάμπριελ Νεγρίν σε ειδική εκδήλωση με θέμα τις ιστορικές σχέσεις Χριστιανών και Ελλήνων Εβραίων που πραγματοποιήθηκε στην Συναγωγή Beth Shalom της εβραϊκής κοινότητας Αθηνών την 1η Δεκεμβρίου.

Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Κωνσταντίνος Ζέρβας.
“Stronger together: Interfaith Solidarity for a Better Future” ήταν ο τίτλος της συζήτησης που επικεντρώθηκε ανάμεσα σε άλλα στην αντιμετώπιση του Αντισημιτισμού, της παρουσίασης καλών πρακτικών και της συνεργασίας των δύο θρησκευτικών κοινοτήτων.

Το Διορθόδοξο Κέντρο, κατόπιν και σχετικής αποφάσεως της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, αναλαμβάνει να συνεχίσει και να ενισχύσει τις δράσεις του που αφορούν στην ειρηνική και καρποφόρα συνύπαρξη Χριστιανών και Εβραίων στον ελλαδικό χώρο διαχρονικά, ώστε «να ενισχυθούν οι σχέσεις των δύο λαών και θρησκειών επί τη βάσει των αρχών της αγάπης και του αμοιβαίου σεβασμού», όπως αναφέρει η σχετική απόφαση.

Μπορούμε να διδάξουμε για το Ολοκαύτωμα σε σχέση με άλλες Γενοκτονίες; Η ελληνική περίπτωση.

Ο επιστημονικός συνεργάτης του Διορθοδόξου Κέντρου Δρ. Χρήστος Νάσιος συμμετείχε με εισήγηση στο ευρωπαϊκό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς που διοργάνωσε από 18-20 Νοεμβρίου 2022 σε Παρίσι και Καν ο οργανισμός Yahad-In Unum και το Μουσείο Mémorial de Caen με θέμα το Ολοκαύτωμα με σφαίρες και άλλες γενοκτονίες. Στο σεμινάριο συμμετείχαν εκπαιδευτικοί από 11 ευρωπαϊκές χώρες και ο Δρ. Νάσιος εισηγήθηκε το θέμα “Can we teach about Holocaust in connection with others Genocides? The Greek case”. Το Yahad-In Unum είναι ένας οργανισμός που ιδρύθηκε το 2004 από τον ρωμαιοκαθολικό ιερέα Patrick Desbois με αντικείμενο την έρευνα και τεκμηρίωση των μαζικών εκτελέσεων Εβραίων στο Ανατολικό Μέτωπο κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου (Holocaust by Bullets), καθώς και άλλων γενοκτονιών όπως των Ρομά, Γιαζίντι και των ιθαγενών της Γουατεμάλα. Διοργανώνει επίσης επιμορφωτικά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς σχετικά με τα θέματα αυτά σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα, με την υποστήριξη του Διορθοδόξου Κέντρου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Στοχευμένη έρευνα – συζήτηση για το δημοκρατικό διάλογο στο σχολείο

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+KA2 «DD@S για το δημοκρατικό διάλογο στο σχολείο», στο οποίο το Διορθόδοξο Κέντρο συμμετέχει ως εταίρος, πραγματοποιήθηκε σήμερα μία στοχευμένη έρευνα – συζήτηση (focus group) με επιλεγμένη ομάδα εκπαιδευτικών σχετικά με την αντιμετώπιση αμφιλεγόμενων καταστάσεων εντός της σχολικής τάξης. Ο συντονισμός και η υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης του προγράμματος έγινε από τους επιστημονικούς συνεργάτες του Κέντρου κ. Χρήστο Νάσιο και κ. Σέργιο Βοΐλα. Ευχαριστούμε θερμά τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες εκπαιδευτικούς για την πολύτιμη υποστήριξή τους στις επιστημονικές δραστηριότητες του προγράμματος.

Θρησκεία & Δημοσιογραφία στη Deutsche Welle

Στο διεθνές σεμινάριο της Ακαδημίας της Deutsche Welle με θέμα “Θρησκεία & Δημοσιογραφία” συμμετείχε το Διορθόδοξο Κέντρο. Ο επιστημονικός συνεργάτης του Διορθοδόξου Κέντρου κ. Σέργιος Βοΐλας παρουσίασε την επικοινωνιακή εκστρατεία και προσπάθεια της Εκκλησίας της Ελλάδος στην αντιμετώπιση της COVID-19. Το σεμινάριο περιελάμβανε παρουσίαση πρακτικών και εξάσκηση σε θέματα συνεντεύξεων, τρόπους οργάνωσης συνεντεύξεων τύπου, δηλώσεων σε Μ.Μ.Ε. κ.ά. Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν στις κεντρικές εγκαταστάσεις της DW στη Βόννη με την παρουσία σημαντικών συμμετεχόντων από την Ευρώπη, την Αφρική και την Ασία. Πρόκειται για δεύτερο επίπεδο επιμόρφωσης ως συνέχεια του αντίστοιχου σεμιναρίου που πραγματοποιήθηκε στον ίδιο χώρο τον Αύγουστο του 2020.

Με το Yahad-In Unum στο Διορθόδοξο Κέντρο και στη Χαλκίδα

Συνεχίζοντας τη συνεργασία με τον οργανισμό Yahad-In Unum διοργανώθηκε το Σάββατο 22 και την Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2022 διοργανώθηκε το επιμορφωτικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς με θέμα “The Holocaust by Bullets”. Την πρώτη ημέρα παρουσιάστηκε το ερευνητικό έργο του γαλλικού οργανισμού, το πρωτότυπο εκπαιδευτικό υλικό του, μέρος του οποίου έχει μεταφραστεί και στα Ελληνικά με τη βοήθεια του Διορθοδόξου Κέντρου, η εκπαιδευτική ηλεκτρονική πλατφόρμα με τον διαδραστικό χάρτη, ενώ πραγματοποιήθηκαν και σχετικά workshops. Την δεύτερη ημέρα του προγράμματος (Κυριακή 23/10) πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη στη Χαλκίδα με σκοπό να γνωρίσουν οι εκπαιδευτικοί την ιδιαίτερη ιστορία διάσωσης της μεγάλης πλειοψηφίας των Ελλήνων Εβραίων της πόλης χάρις στις προσπάθειες του Μητροπολίτη Γρηγορίου Πλειαθού, των Χριστιανών κατοίκων και της Αντίστασης. Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις και συζητήσεις για το θέμα τη διαχρονικής συνύπαρξης Χριστιανών και Εβραίων στην πόλη και τις πράξεις αλληλεγγύης κατά την περίοδο της ναζιστικής Κατοχής, με τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Ωρεών κ. Φιλόθεο και με εκπροσώπους της Ισραηλιτικής Κοινότητας Χαλκίδας. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία επίσης να περιηγηθούν στον καθεδρικό ναό της Αγίας Παρασκευής, στη Συναγωγή και στην εβραϊκή γειτονιά της πόλης, καθώς και στο εβραϊκό νεκροταφείο, την είσοδο του οποίου κοσμούν οι προτομές του Μητροπολίτη Γρηγορίου και του ήρωα Συνταγματάρχη Μορδεχάι Φριζή. Στην επιτυχή οργάνωση και υλοποίηση της επίσκεψης συνέβαλε ιδιαιτέρως ο εκπαιδευτικός , Διευθυντής Λυκείου και Αντιπρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας της πόλης κ. Σάββας Οβαδίας.

Σύγκρουση και Συνύπαρξη-Αγωγή στη Συγχώρηση

Με μεγάλη συμμετοχή εκπαιδευτικών πραγματοποιήθηκε στις 13, 14 και 15 Οκτωβρίου 2022 στο Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος το επιμορφωτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτικούς με θέμα “Σύγκρουση και Συνύπαρξη-Αγωγή στη Συγχώρηση” με υπεύθυνη την Δρ. Πέλη Γαλίτη, Εκπαιδευτική Σύμβουλο, ερευνήτρια του Πανεπιστημίου Wisconsin-Madison των ΗΠΑ. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εισηγήσεις για την καινοτόμο παιδαγωγική μέθοδο «Forgiveness Education», εμβάθυναν σε αυτή μέσω βιωματικών εργαστηρίων και γνώρισαν την αποτελεσματικότητά της μέσω καλών πρακτικών που παρουσιάστηκαν από σχολεία που ήδη την εφαρμόζουν.

Η Διεθνής Επιτροπή για τον Θεολογικό Διάλογο Αγγλικανών-Ορθοδόξων στο Διορθόδοξο Κέντρο

Η Διεθνής Επιτροπή για τον Θεολογικό Διάλογο Αγγλικανών-Ορθοδόξων συνήλθε στην Αθήνα από τις 7 έως τις 14 Οκτωβρίου 2022, στο Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος, φιλοξενούμενη από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Η Επιτροπή είναι ευγνώμων για την φιλοξενία και την υποδοχή των οποίων έτυχε εκ μέρους του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου και του Μητροπολίτου Θερμοπυλών κ. Ιωάννου, Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Πεντέλης.
Η Επιτροπή συζήτησε διεξοδικώς και οριστικοποίησε ένα συμφωνημένο κείμενο σχετικό με το θέμα «Ευθανασία, Ευζωία: Η Βεβαία και Ασφαλής Ελπίδα (Συμφωνία της Πεντέλης)». Η Επιτροπή ξεκίνησε συζητήσεις στο θέμα της δωρεάς οργάνων και προτίθεται να συνεχίσει την εξέταση αυτού του θέματος στην επόμενη συνεδρίασή της.
Όπως και στις προηγούμενες συναντήσεις, το έργο της Επιτροπής στηρίχθηκε στην καθημερινή προσευχή και λατρεία. Τα μέλη της Επιτροπής παραβρέθηκαν στην τέλεση της Θείας Λειτουργίας στην Ιερά Μονή της Πεντέλης, όπου ενθυμήθηκαν με ευχαριστία προς τον Θεό την ζωή και την συμβολή στον Διάλογο των πρώην μελών της Επιτροπής τα οποία απεβίωσαν εφέτος, τους μακαριστούς Μητροπολίτες Διοκλείας κυρό Κάλλιστο και Φιλομηλίου κυρό Ηλία.
Η Επιτροπή επισκέφθηκε την Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου στην Αθήνα όπου έγιναν ευγενικώς δεκτοί από τον Προιστάμενο, τον Αιδεσιμολογιώτατο Canon κ. Leonard Doolan, και τον Βρεττανό Πρέσβη στην Ελλάδα, κ. Matthew Lodge. Η Επιτροπή επισκέφθηκε επίσης την καθέδρα της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, όπου έγιναν τιμητικώς και θερμώς δεκτοί από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο.
Η Επιτροπή είχε την ευλογία να επισκεφθεί ιστορικά μέρη, συμπεριλαμβανομένων του Μουσείου της Ακροπόλεως, της Ακροπόλεως και του λόφου του Αρείου Πάγου.

Σμύρνη, Καλλίστη πασών των πόλεων

Σε μια συγκινητική εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη του Μικρασιατικού Ξερριζωμού παρουσιάστηκε το λεύκωμα – ημερολόγιο μνήμης της Ενώσεως Σμυρναίων. Η εκδήλωση οργανώθηκε προς τιμήν του Ηγουμένου της Ι.Μ. Πεντέλης και Διευθυντή του Διορθοδόξου Κέντρου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θερμοπυλών κ. Ιωάννη έλκοντος την καταγωγή από την Σμύρνη. Την εκδήλωση διοργάνωσαν η Πολιτιστική Συνεργασία και το περιοδικό Νέα Αριάδνη με την φροντίδα της προέδρου κας Καίτης Χαϊδεμένου – Λειβαδά. Το λεύκωμα παρουσίασε η γ.γ. της Ενώσεως Σμυρναίων κα Βγένα Βαρθολομαίου ενώ ο πρόεδρος της Ενώσεως κ. Γεώργιος Αρχοντάκης παρέδωσε τον τόμο στον Σεβασμιώτατο.

Η Μορφωτική Ακόλουθος της Πρεσβείας των ΗΠΑ στο Διορθόδοξο Κέντρο

Επίσκεψη στο Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος πραγματοποίησαν η Μορφωτική Ακόλουθος της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα, κα Shanna Surendra συνοδευόμενη από την κα Ελένη Αλεξάκη, υπεύθυνη πολιτιστικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Πρεσβείας. Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θερμοπυλών κ. Ιωάννης, Διευθυντής του Διορθοδόξου Κέντρου μαζί με τους επιστημονικούς υπευθύνους κα Καλλιόπη Μαυραγκά, κ. Χρήστο Νάσιο και κ. Σέργιο Βοΐλα υποδέχθηκαν τα μέλη της Πρεσβείας. Ακολούθησε η παρουσίαση του έργου του Διορθοδόξου Κέντρου στους διάφορους τομείς δράσης και εν συνεχεία τα στελέχη της Πρεσβείας ξεναγήθηκαν στους χώρους της Ιεράς Μονής Πεντέλης και του Διορθοδόξου Κέντρου. Για τη λειτουργία της βιβλιοθήκης ενημερώθηκαν από την υπεύθυνη κα Ειρήνη Γρυπαίου.
Επίσης συζητήθηκαν οι δυνατότητες συνεργασίας που αφορούν σε θέματα εκπαίδευσης, πολιτισμού, δημοκρατίας και σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.