Το Διορθόδοξο Κέντρο οργανώνει και φιλοξενεί τακτικά επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες της Εκκλησίας της Ελλάδος, επιστημονικών φορέων, ελληνικών και διεθνών οργανισμών για διάφορα θέματα αξιοποιώντας τον συνεδριακό χώρο, καθώς και τους λοιπούς χώρους φιλοξενίας και εστίασης.