• Η βιβλιοθήκη του Διορθοδόξου Κέντρου είναι αμιγώς μελετητική και ο δανεισμός δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση. Εξαιρούνται οι εγκαταβιούντες στην Ιερά Μονή.
  • Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση τροφών ή ποτών και το κάπνισμα τόσο στον κύριο χώρο της βιβλιοθήκης, όσο και στον προθάλαμο.
  • Απαγορεύεται η χρήση αντικειμένων μέσα στη βιβλιοθήκη που προκαλούν ζημιά ή υποψία για πιθανή κλοπή. Τα προσωπικά αντικείμενα και οι τσάντες των χρηστών τοποθετούνται σε ειδικά ντουλάπια εκτός βιβλιοθήκης.
  • Η βιβλιοθήκη είναι εξοπλισμένη με ένα φωτοτυπικό μηχάνημα για την κάλυψη των αναγκών των χρηστών. Η φωτοτύπηση των βιβλίων εξαρτάται από την κατάστασή τους, την παλαιότητα ή την σπανιότητά τους. Η αντιγραφή οποιουδήποτε υλικού υπόκειται στους διεθνείς κανόνες για τα πνευματικά δικαιώματα.
  • Οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές της βιβλιοθήκης κατά τη διάρκεια της μελέτης τους ή να φέρουν τους δικούς τους φορητούς υπολογιστές. Η χρήση εκτυπωτή είναι επίσης δυνατή.
  • Σε περίπτωση ζημιάς σε βιβλία ή εξοπλισμό της βιβλιοθήκη από υπαιτιότητα του χρήστη, τότε αυτός αναλαμβάνει την αποκατάσταση ή την αντικατάστασή τους.
  • Σε περίπτωση σοβαρής σκόπιμης ζημιάς, το Διορθόδοξο Κέντρο επιφυλάσσεται κάθε νόμιμου δικαιώματος.
  • Οι χρήστες οφείλουν να συμμορφώνονται με τις συστάσεις του προσωπικού της βιβλιοθήκης και να σέβονται το χώρο και τους εργαζόμενους σε αυτήν.