Παράλληλα με το βασικό σκοπό λειτουργίας της, η βιβλιοθήκη του Διορθοδόξου Κέντρου, συχνά χρησιμοποιείται και ως αίθουσα σεμιναρίων, καθώς υπάρχει η δυνατότητα διαμόρφωσης του χώρου σε στρογγυλή τράπεζα. Μπορεί να φιλοξενήσει εκδηλώσεις έως πενήντα ατόμων και διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό για την υποστήριξή τους.