Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος

Ιερά Μονή Πεντέλης, 15236, Π. Πεντέλη

Σέργιος Βοΐλας, Επιστημονικός συνεργάτης (s_voilas@otenet.gr)
Δρ. Χρήστος Νάσιος, Επιστημονικός συνεργάτης (chrinasios@gmail.com)
Καλλιόπη Μαυραγκά, Γραμματέας (mavragka@intero.gr)
Ειρήνη Γρυπαίου, Βιβλιοθηκονόμος (library@intero.gr)

info@intero.gr

(+30) 210 8037643   (+30) 210 8104558