Το Διορθόδοξο Κέντρο στο Religions for Peace

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Θερμοπυλών κ. Ιωάννης Διευθυντής του Διορθοδόξου Κέντρου της Εκκλησίας της Ελλάδος και ο κ. Σέργιος Βοΐλας επιστημονικός συνεργάτης του Κέντρου στο πλαίσιο των εργασιών της 10ης γενικής συνέλευσης του Religions for Peace και συγκεκριμένα στο Clobal Gallery της συνέλευσης παρουσίασαν τη δράση του Διορθοδόξου Κέντρου « Η ευθύνη για τη μνήμη και η ευθύνη για το μέλλον ».