Η εκπαίδευση στη συγχώρεση, forgiveness education

30 εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων παρακολούθησαν το σεμινάριο που είχε σαν θέμα την εκπαίδευση στη συγχώρεση από 23 έως 25 Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα έχει την στήριξη του Ιδρύματος Νιάρχος προκειμένου να διεξαχθεί επιστημονική έρευνα σε συγκεκριμένες μόνο σχολικές τάξεις και σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Υπεύθυνη προγράμματος είναι η κα Πέλη Γαλίτη, University of Wisconsin – Madison, η οποία πραγματοποίησε την επιμόρφωση. Ο τίτλος του προγράμματος είναι “Trauma transformation through Forgiveness Education“. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση των τραυματικών εμπειριών. Χαιρετισμό απηύθυνε ο Διευθυντής του Διορθοδόξου Κέντρου Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θερμοπυλών κ. Ιωάννης και την ευθύνη της διοργάνωσης είχε ο επιστημονικός συνεργάτης του Κέντρου κ. Χρήστος Νάσιος. Το πρόγραμμα της συγχώρησης είναι εγκεκριμένο από το υπουργείο Παιδείας ( Αρ. Πρωτ.: Φ.2.1/ΜΓ/65067/110963/Δ7 ) Υπήρξαν οι ακόλουθες θεματικές ενότητες:
1. Θεωρία για την Εκπαίδευση της Συγχώρεσης
2. Τρέχουσα έρευνα για την Εκπαίδευση της Συγχώρεσης σε διαφορετικά περιβάλλοντα
3. Φιλοσοφικές διαστάσεις της Συγχώρεσης και ηθικά διλήμματα
4. Γιατί είναι απαραίτητη η συγχώρεση και πώς εφαρμόζεται στο σχολικό περιβάλλον.
5. Θεωρίες για το τραύμα, και τη θεραπεία του.
6. Μετασχηματισμός και επούλωση τραύματος μέσω της εκπαίδευσης στη συγχώρεση
7. Συνεργασία στην τάξη και επίλυση συγκρούσεων
8. Η εμπειρία της Εκπαίδευσης της Συγχώρεσης στα Ελληνικά Σχολεία: βέλτιστες πρακτικές και μελέτες περίπτωσης