Το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος, εγκαινιάζοντας τις εκπαιδευτικές δράσεις του Δικτύου Εκκλησιαστικών και Θεολογικών Βιβλιοθηκών, διοργάνωσε διαδικτυακό σεμινάριο για τη διατήρηση & την προληπτική συντήρηση των εκκλησιαστικών βιβλιοθηκών ως προς τα βιβλία και το αρχειακό υλικό.
Εισηγητές του σεμιναρίου ήταν ο Επίκουρος Καθηγητής Προληπτικής Συντήρησης Οργανικών Έργων Τέχνης του Ιονίου Πανεπιστημίου κ. Χρήστος Καρύδης και ο Δρ. Νικόλας Σαρρής, συντηρητής χαρτιού και βιβλίων από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021, ώρες 10.00-14.30 και το Σάββατο 27 Νοεμβρίου 2021, ώρες 10.00-13.00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021
• 10:00-11:00
– Καλωσόρισμα
– Ορισμοί συντήρησης, πρ. συντήρησης & αποκατάστασης (παραδείγματα αντικειμένων)
Ομιλητής: Επικ. Καθηγητής Χρήστος Καρύδης
• 11:00- 12:00
– Αρχαιολογία και παθολογία βιβλίων και εγγράφων: Κοινές φθορές
Ομιλητής: Δρ. Νικόλαος Σαρρής
• 12:00-12:15 Διάλειμμα
• 12:15-13:15
– Περιβαλλοντικές παράμετροι & κύριοι φθοροποιοί παράγοντες για βιβλία και αρχειακό υλικό
Ομιλητής: Επικ. Καθηγητής Χρήστος Καρύδης
• 13:15-14:30
– Αντιμετώπιση προβλημάτων και φθορών σε βιβλία και έγγραφα
Ομιλητής: Δρ. Νικόλαος Σαρρής
Σάββατο 27 Νοεμβρίου 2021
• 10:00-11:00
– Τρόποι ελέγχου και καταγραφής περιβαλλοντικών συνθηκών
Ομιλητής: Επικ. Καθηγητής Χρήστος Καρύδης
• 11:00-12:00
– Υλικά και τρόποι αποθήκευσης και έκθεσης βιβλίων και εγγράφων
Ομιλητής: Δρ. Νικόλαος Σαρρής
• 12:00-13:00 Γενικές ερωτήσεις, συζήτηση
• 13:00 Λήξη σεμιναρίου

Α΄ ημέρα

Β΄ ημέρα