Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το επιμορφωτικό πρόγραμμα “Faith-Based Leadership in a Turbulent World” (2-6 Μαΐου 2022) που οργάνωσε το Fletcher School – Tufts University με την υποστήριξη της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα και του Foreign Affairs Institute. Πέντε ημέρες δημιουργικής επιμόρφωσης παρήγαγαν ως αποτέλεσμα νέες συνεργασίες, νέους σχεδιασμούς αλλά και την ενίσχυση του έργου της Εκκλησίας. Οι επιστημονικοί συνεργάτες του Διορθοδόξου Κέντρου κα Καλλιόπη Μαυραγκά και κ. Σέργιος Βοΐλας έλαβαν μέρος ως επιστημονική ομάδα για τον οργανισμό.
Επίσης οι εκπρόσωποι του Διορθοδόξου Κέντρου παραβρέθηκαν στην υποδοχή των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα “Faith-based Leadership in a Turbulent World”, από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Ελλάδα στο Archaeological Institute of America στην Αθήνα.