Ο επιστημονικός συνεργάτης του Διορθοδόξου Κέντρου της Εκκλησίας της Ελλάδος κ. Σέργιος Βοΐλας συμμετείχε σε συνάντηση εργασίας της δράσης Global Exchange on Religion in Society (GERIS), που πραγματοποιήθηκε στο Μαρόκο, 29/05 – 05/06. Κατά τη διάρκεια των εργασιών πραγματοποιήθηκαν επαφές με αξιωματούχους της Ε.Ε., με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τοπικούς παράγοντες και εκπροσώπους της μαροκινής διανόησης. Η συγκεκριμένη δράση στοχεύει να συμβάλλει στην κοινωνική συνοχή με τη δημιουργία πρωτοβουλίας με σκοπό την ανταλλαγή καλών πρακτικών σε παγκόσμιο επίπεδο. Μέσω αυτού του προγράμματος, η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργεί ένα δίκτυο παραγόντων για να συνδέσουν τις εμπειρίες τους μέσα από τη συνύπαρξη διαφορετικών θρησκειών και παραδόσεων.