Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης δέσμευσής του για την προώθηση της εκπαίδευσης χωρίς
αποκλεισμούς και την αντιμετώπιση της μισαλλοδοξίας και των διακρίσεων στις σχολικές τάξεις, το
έργο “Δημοκρατικός Διάλογος στο Σχολείο” (DD@S) μόλις ολοκλήρωσε με τεράστια επιτυχία την
πρώτη διήμερη Δραστηριότητα Εκπαίδευσης, Διδασκαλίας και Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (LTTA)!
Η πρώτη εκπαίδευση κατάρτισης του έργου D@S διοργανώθηκε από τον οργανισμό Symplexis, στην
Αθήνα στις 9 & 10 Μαΐου 2023 και φιλοξενήθηκε στις εγκαταστάσεις του Διορθοδόξου Κέντρου της
Εκκλησίας της Ελλάδος, στην Ιερά Μονή Πεντέλης, στην Αθήνα.