Στις 29 Ιουνίου, η Εκκλησία μας τιμά τους πρωτοκορυφαίους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο, 
ιδιαίτερα δε τον Απόστολο Παύλο που είναι ο ιδρυτής της.  Με αφορμή τη θρονική εορτή, 
σας παρουσιάζουμε μερικά από τα βιβλία που υπάρχουν στη βιβλιοθήκη μας σχετικά με τον 
Απόστολο των εθνών Παύλο.