Στο πλαίσιο φοίτησης στο πρόγραμμα του διακρατικού οργανισμού KAICIID International Fellows Programme European Cohort 2021 της Καλλιόπης Μαυραγκά εκ του Διορθοδόξου Κέντρου της Εκκλησίας της Ελλάδος διοργανώθηκε ένα καινοτόμο επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο: «Το διαθρησκευτικό ψηφιδωτό της Χαλκίδας. Τα Ελληνικά σχολεία σε διάλογο με τις κοινότητες» για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 17-24 Οκτωβρίου 2021, με στόχους την εξοικείωση των εκπαιδευτικών με διαφορετικές θρησκευτικές και πολιτιστικές παραδόσεις και την προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης, της αλληλεγγύης και της ειρηνική συνύπαρξης μέσω εκπαιδευτικών δράσεων.
Μια ομάδα 24 έμπειρων δασκάλων και καθηγητών επιμορφώθηκε στην Πεντέλη και τη Χαλκίδα για δύο εβδομάδες και απέκτησε ή/και βελτίωσε γνώσεις και δεξιότητες για να μπορούν να αντιμετωπιστούν θέματα διαφορετικότητας, τόσο θρησκευτικά όσο και πολιτιστικά, καθώς και να υιοθετηθούν αρχές και εργαλεία που προωθούν τον διάλογο με τον «άλλο».
Πιο συγκεκριμένα, η εκπαιδευτική επίσκεψη στη Χαλκίδα επέτρεψε στις συμμετέχουσες και τους συμμετέχοντες να εμβαθύνουν στη διαχρονική συνύπαρξη θρησκειών και πολιτισμών και να γνωρίσουν προσωπικά την εβραϊκή κοινότητα της πόλης και τους δεσμούς αλληλεγγύης που διατηρούν με την τοπική Ορθόδοξη Εκκλησία. Οι επιμορφούμενοι ενισχύθηκαν, ώστε να χρησιμοποιούν στην τάξη τα παραδείγματα αλληλεγγύης ως εκπαιδευτικά εργαλεία με στόχο να καλλιεργηθούν στους μαθητές οι αξίες του διαλόγου, της αποδοχής και της συνύπαρξης στην κοινωνία.
Την υλοποίηση της εν λόγω δράσης στήριξαν οι κύριοι Σέργιος Βοΐλας και Χρήστος Νάσιος εκ του Διορθοδόξου Κέντρου της Εκκλησίας της Ελλάδος.