Στο διεθνές σεμινάριο της Ακαδημίας της Deutsche Welle με θέμα “Θρησκεία & Δημοσιογραφία” συμμετείχε το Διορθόδοξο Κέντρο. Ο επιστημονικός συνεργάτης του Διορθοδόξου Κέντρου κ. Σέργιος Βοΐλας παρουσίασε την επικοινωνιακή εκστρατεία και προσπάθεια της Εκκλησίας της Ελλάδος στην αντιμετώπιση της COVID-19. Το σεμινάριο περιελάμβανε παρουσίαση πρακτικών και εξάσκηση σε θέματα συνεντεύξεων, τρόπους οργάνωσης συνεντεύξεων τύπου, δηλώσεων σε Μ.Μ.Ε. κ.ά. Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν στις κεντρικές εγκαταστάσεις της DW στη Βόννη με την παρουσία σημαντικών συμμετεχόντων από την Ευρώπη, την Αφρική και την Ασία. Πρόκειται για δεύτερο επίπεδο επιμόρφωσης ως συνέχεια του αντίστοιχου σεμιναρίου που πραγματοποιήθηκε στον ίδιο χώρο τον Αύγουστο του 2020.