Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+KA2 «DD@S για το δημοκρατικό διάλογο στο σχολείο», στο οποίο το Διορθόδοξο Κέντρο συμμετέχει ως εταίρος, πραγματοποιήθηκε σήμερα μία στοχευμένη έρευνα – συζήτηση (focus group) με επιλεγμένη ομάδα εκπαιδευτικών σχετικά με την αντιμετώπιση αμφιλεγόμενων καταστάσεων εντός της σχολικής τάξης. Ο συντονισμός και η υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης του προγράμματος έγινε από τους επιστημονικούς συνεργάτες του Κέντρου κ. Χρήστο Νάσιο και κ. Σέργιο Βοΐλα. Ευχαριστούμε θερμά τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες εκπαιδευτικούς για την πολύτιμη υποστήριξή τους στις επιστημονικές δραστηριότητες του προγράμματος.