«Γλωσσική εκπαίδευση δεν σημαίνει μόνο εκπαίδευση πάνω στην γλώσσα και την εκμάθησή της, αλλά πάνω απ’ όλα σημαίνει εκπαίδευση στην εκμάθηση κωδίκων και πολλών (άπειρων) συμβολικών σχημάτων, με τα οποία κάποιος μπορεί να εξοπλιστεί: πρόκειται εν τέλει για μια εκπαίδευση στην γλώσσα, με όλη την πολυμορφία της» (Simone, 1976).
Το να εξερευνούμε και να εκτιμάμε την «πολυμορφία» της γλώσσας θεωρείται πράγματι από τους βασικούς στόχους αυτού του προγράμματος με την σύμπραξη οργανισμών και πανεπιστημίων από τέσσερις διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες (Ιταλία, Γερμανία, Ελλάδα και Ισπανία). Σκοπός μας, να κατανοήσουμε καλύτερα τις ανάγκες των προσφύγων, που χρειάζεται να μάθουν την γλώσσα στην χώρα υποδοχής τους. Όλοι οι φορείς που συμμετέχουν έχουν χρόνια εμπειρίας και επαφής με πρόσφυγες που ζουν στις τοπικές κοινότητες ανά χώρα. Αυτή η εξειδίκευση όλων μας, αποτέλεσε το κύριο έναυσμα και δομικό συστατικό για την πραγματοποίηση έρευνας επί του πεδίου, σχετικά με τις αδυναμίες και τα δυνατά σημεία που προκύπτουν σε αυτού του είδους την μαθησιακή διαδικασία.

Συλλέξαμε δεδομένα μέσα από συνεντεύξεις με ενήλικες εκπαιδευόμενους (ημι-δομημένες ή ατομικές συνεντεύξεις και focus groups) και με εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες που εργάζονται στον τομέα των προσφύγων. Με αυτές τις συνεντεύξεις θέλαμε να διαμορφώσουμε το προφίλ των μαθητών L-2, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να διαφοροποιηθούν οι ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητευόμενων προσφύγων, ανάλογα με το προσφυγικό τους υπόβαθρο, το εκπαιδευτικό τους υπόβαθρο, τα όνειρα και τις φιλοδοξίες τους.
Επιπλέον, οι συνεντεύξεις με εργαζόμενους του χώρου, μάς επέτρεψαν μια χαρτογράφηση της εκάστοτε ενταξιακής και εκπαιδευτικής πολιτικής που ακολουθούν οι εμπλεκόμενες χώρες.
Θα επεξεργαστούμε αυτά τα δεδομένα και με την συλλογή τους θα προκύψουν πρώτον χρήσιμες κατευθυντήριες γραμμές διαθέσιμες σε όλους και επίσης ένα πρώτο βήμα για περαιτέρω έρευνα.

LTTA Siena

Το Language Teaching Training Activity (LTTA) που διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο για Αλλοδαπούς της Σιένα -28 έως 30 Σεπτεμβρίου 2022, στόχευσε στην δημιουργία και ανάδειξη της σύνδεσης μεταξύ 3 προφανώς μακρινών, αλλά κατ’ ουσίαν συγγενικών θεμάτων: του αθλητισμού, της μετανάστευσης και των γλωσσών. Ανακαλώντας την προσοχή που δείχνει η Ευρώπη για αυτά τα 3 θέματα, το LTTA στην Σιένα (Ιταλία) παρείχε κάποιες προτάσεις σε αναφορά με παιδαγωγικές και κοινωνιολογικές μελέτες και πάνω απ’ όλα σε εκπαιδευτικές γλωσσολογικές δραστηριότητες. Το LTTA πραγματοποιήθηκε για περισσότερες από 3 ημέρες που αντιστοιχούσαν σε συγκεκριμένες θεματικές: Η Άθληση ως εργαλείο ένταξης για τους πρόσφυγες· Γλώσσα του αθλητισμού και διδακτικές πρακτικές· Διδασκαλία με χρήση παιχνιδιών και γλωσσικά παιχνίδια στον αθλητισμό.
Μέσω της Επιμόρφωσης (LTTA) αυτής, παρείχαμε σε θεωρητικό και στο εφαρμοσμένο πεδίο, βάσεις, σύμφωνα με τα παραπάνω θέματα. Οι συμμετέχοντες ήταν καθηγητές ξένων γλωσσών από Ισπανία, Ελλάδα, Γερμανία και Ιταλία, κάτι που διευκόλυνε την ενημέρωση σχετικά με καινοτόμες δραστηριότητες που κινητοποιούν τη μάθηση L2 μέσα από την χρήση των παιχνιδιών.
Επιπλέον, η επιμόρφωση ήταν πολύ χρήσιμη γιατί επέτρεψε στους συμμετέχοντες να συζητήσουν για τις αξίες του αθλητισμού, όχι μόνο ως κοινωνική πρακτική, αλλά και ως εργαλείο γλωσσικής και πολιτιστικής εκπαίδευσης, καθώς επίσης και ως στρατηγικό εργαλείο για την ομαλή κοινωνική ένταξη.

TPM Cham

To Transnational Project Meeting (TPM), που διοργανώθηκε από τον οργανισμό VHS, πραγματοποιήθηκε στις 3 και 4 Νοεμβρίου στο Cham (Γερμανία). Σε αυτήν την συνάντηση, όλοι οι εταίροι συζήτησαν από κοινού για τα επόμενα βήματα του προγράμματος ALL IN, ξεκινώντας από τον χρήσιμο Οδηγό, που θα βοηθήσει τους καθηγητές ξένων γλωσσών στην βελτίωση του τρόπου εκμάθησης για ενήλικες.
Κατά την διάρκεια της διήμερης συνάντησης, έγινε ανταλλαγή απόψεων για τις διαφορετικές εκτιμήσεις των αναγκών που παρουσιάστηκαν από τις χώρες-εταίρους. Αυτή η ολοκληρωμένη προσέγγιση ήταν πολύ χρήσιμη για την ενίσχυση του αντίκτυπου του προγράμματος και για την ανταλλαγή καλών πρακτικών, που εφαρμόζονται ήδη σε τοπικό επίπεδο για την διδασκαλία γλωσσών.
Το επόμενο βήμα θα είναι το Learning Teaching Training Activity (LTTA) στην Αθήνα τον Φεβρουάριο του 2023, κατά την διάρκεια του οποίου καθηγητές θα συναντηθούν ξανά, για να βελτιώσουν τις άτυπες μεθόδους που χρησιμοποιούν για την διδασκαλία της γλώσσας.