Το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος, ως εταίρος του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+KA2 “SOPHIE – Safe and Inclusive Online Learning in Primary School”, συμμετείχε στην πρώτη διεθνή συνάντηση και στην επιμόρφωση προσωπικού, για τον διαμοιρασμό και την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών ανάμεσα στους εταίρους με σκοπό την ανάπτυξη της μεθοδολογίας του προγράμματος. Η δράση αυτή πραγματοποιήθηκε στο Μάριμπορ της Σλοβενίας στις 16-20 Ιανουαρίου 2023 με το Διορθόδοξο Κέντρο να εκπροσωπείται από τους επιστημονικούς συνεργάτες Σέργιο Βοΐλα και Χρήστο Νάσιο.
Στόχοι του προγράμματος SOPHIE είναι να ενισχυθούν η ψηφιακή ένταξη και η προσαρμοστικότητα των μαθητριών και των μαθητών δημοτικού και γυμνασίου, προωθώντας την ασφαλή και χωρίς αποκλεισμούς πρόσβασή τους στην διαδικτυακή μάθηση με ενεργή συμμετοχή δασκάλων, καθηγητών και οικογενειών.