Με αφορμή φαινόμενα Αντισημιτισμού και Ισλαμοφοβίας και το πως και κατά πόσο μετασχηματίζουν αυτά τις σύγχρονες δημοκρατίες, o μόνιμος επιστημονικός συνεργάτης του Διορθοδόξου Κέντρου κ. Σέργιος Βοΐλας παρουσίασε σε ειδικό εργαστήριο τον σπουδαίο ρόλο που παίζουν οι θρησκευτικοί ηγέτες στον διαθρησκειακό διάλογο και την σημασία του διαλόγου για την επίλυση κοινωνικών συγκρούσεων. Ιδιαίτερα για τα θέματα του σύγχρονου Αντισημιτισμού χρησιμοποιήθηκε υλικό που προέρχεται από το Combat Antisemitism Movement, ενώ σχετικά με φαινόμενα Ισλαμοφοβίας τονίστηκε η ειρηνική συνύπαρξη στην περιοχή της Θράκης και ο σημαντικός ρόλος των τοπικών Ιεραρχών με παραδείγματα.

Το εργαστήριο αυτό για θέματα δημοκρατίας και διαλόγου διοργάνωσε το Σημείο για τη μελέτη και την αντιμετώπιση της ακροδεξιάς και το παρακολούθησαν εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και καθηγήτριες από Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, ψυχολόγοι και εργαζόμενες σε δομές προσφύγων.