Μια πρώτη ομάδα αποτελούμενη από 35 γυναίκες και άνδρες, που ασχολούνται
με εκπαιδευτικά θέματα, μεταξύ αυτών και πολλοί καθηγητές, συμμετείχαν
στο πρόγραμμα που διεξήχθη από το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της
Ελλάδος μεταξύ 19-20 Οκτωβρίου 2019 στην Αθήνα.
Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά και αγκαλιάστηκε με
επιτυχία από τους συμμετέχοντες λόγω του μοναδικού χαρακτήρα αυτού του
σεμιναρίου που αφορά σε θέματα ειρηνικής συνύπαρξης και κοινωνικής
συνοχής.
Στις 19 Οκτωβρίου όλοι οι συμμετέχοντες συγκεντρώθηκαν στην αίθουσα
σεμιναρίων του Διορθοδόξου Κέντρου στην Ιερά Μονή Πεντέλης και
παρακολούθησαν δύο εισηγήσεις από τον κ. Σέργιο Βοΐλα και τον κ. Χρήστο
Νάσιο. Ο κ. Σέργιος Βοΐλας παρουσίασε τη φύση της πρωτοβουλίας και
επίσης έναν οδηγό ως ένα χρήσιμο εργαλείο για κάθε έναν που θέλει να
πραγματοποιήσει επισκέψεις ομάδων σε θρησκευτικούς χώρους και να
μεταφέρει την μαθησιακή εμπειρία σε άλλο επίπεδο ως ευκαιρία μάθησης
πεδίου. Ο κ. Χρήστος Νάσιος μοιράστηκε με τους συμμετέχοντες διάφορα
παιδαγωγικά εργαλεία και πληροφορίες για τις επισκέψεις και τις
απαραίτητες προετοιμασίες που πρέπει να γίνουν εκ των προτέρων.
Στις 20 Οκτωβρίου επισκεφτήκαμε ορισμένα μέρη στο πλαίσιο του
προγράμματός μας. Αρχικά, επισκεφθήκαμε την Εβραϊκή Συναγωγή στην Αθήνα.
Έπειτα, παρακολουθήσαμε μια προγραμματισμένη ξενάγηση στο Μουσείο
Ισλαμικής Τέχνης και τέλος συνεχίσαμε με επίσκεψη στον Αρμενικό Ορθόδοξο
Καθεδρικό Ναό.
Μετά την επίσκεψη στους χώρους πραγματοποιήθηκε τις επόμενες ημέρες στο
Διορθόδοξο Κέντρο συνάντηση, ώστε κάθε συμμετέχων να προβληματιστεί και
να μοιραστεί τις εμπειρίες του.
Η πρωτοβουλία “Walking inter-religiously, walk the path of dialogue”,
υλοποιήθηκε με την υποτροφία του προγράμματος KAICIID International Fellows προς τον κ. Σέργιο Βoΐλα και το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας
της Ελλάδος.

dav