Η τοπική πιλοτική εφαρμογή στην Αθήνα με μαθητές επιπέδου L2 του προγράμματος «ALL IN!» ERASMUS+ project, ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 6 Μαρτίου 2024. Το πρόγραμμα της ΜΚΟ «Αποστολή» δίνει στους μετανάστες που ζουν στην Αθήνα -ανεξαρτήτως καταγωγής και θρησκείας, την ευκαιρία να εξοικειωθούν με την ελληνική γλώσσα και με τον ελληνικό πολιτισμό, ώστε να έχουν ευκολότερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας και να βελτιώσουν τη ζωή τους. Το πιλοτικό πρόγραμμα οργανώθηκε στο πλαίσιο του έργου «ALL IN!» Erasmus+ project. Η κ. Αγγέλα Μεταλληνού και ο κ. Γιάννης Κοτσανάς μοιράστηκαν με τους μαθητές εμπειρίες, τεχνικές και μεθόδους εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας.