Πραγματοποιήθηκε στη Βουδαπέστη, 17 έως 19 Απριλίου 2024 το επιμορφωτικό εργαστήριο του Ευρωπαϊκoύ Δικτύου Διακεκριμένων Ειδικών κατά του Αντισημιτισμού – The European Practitioners Network against Antisemitism (EPNA), το οποίο αποτελεί φορέα που περιλαμβάνει οργανισμούς από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και πέραν αυτής, και τελεί υπό την αιγίδα και εποπτεία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Το θέμα του εργαστηρίου ήταν: «Αντισημιτισμός: Άρνηση, Διαστρέβλωση, Συγκάλυψη». Το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος συμμετέχει κατόπιν ειδικής προσκλήσεως ως ο μοναδικός εκπρόσωπος από τη χώρα μας. Το Διορθόδοξο Κέντρο εκπροσώπησε ο κ. Σέργιος Βοΐλας.