Το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος οργάνωσε επιμορφωτική επίσκεψη στις Βρυξέλλες για 25 Έλληνες εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Erasmus Βρυξελλών στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του Ευρωπαϊκού προγράμματος «Democratic Dialogue At Schools – DD@S – Ο Δημοκρατικός Διάλογος στα σχολεία» στον άξονα δράσεων ERASMUS+ ΚΑ2 Έρευνα και Καινοτομία, 7 έως και 9 Μαΐου 2024. Οι εκπαιδευτικοί, μεταξύ των οποίων Διευθυντές σχολείων, εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, καθώς και ο Γενικός Διευθυντής της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων συμμετείχαν διά ζώσης στο πρόγραμμα για τον δημοκρατικό διάλογο στις σχολικές κοινότητες και έλαβαν μέρος σε ειδική επιμόρφωση στο Πανεπιστήμιο Erasmus Βρυξελλών. Το πρόγραμμα στο εν λόγω πανεπιστημιακό ίδρυμα περιελάμβανε εργαστήρια με διαφορετικές θεματικές, καθώς και επιμορφωτικές επισκέψεις σε οργανισμούς, Ναούς και σημεία ανάλογου ενδιαφέροντος. Η επιστημονική ομάδα του Διορθοδόξου Κέντρου, αποτελούμενη από τους: Δρ. Χρήστο Νάσιο, κα Καλλιόπη Μαυραγκά και κ. Σέργιο Βοΐλα ήταν υπεύθυνη για το εργαστήριο σχετικά με το ζήτημα της θέσης της θρησκείας στο σύγχρονο δημοκρατικό σχολείο συντονίζοντας εκπαιδευτικούς και φοιτητές, Έλληνες και ξένους, στην ομαδοσυνεργατική προσέγγιση του θέματος. Πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ και στην ιστοσελίδα του Διορθοδόξου Κέντρου.